ἐφύπερθε

ἐφύπερθε [ῠ], before a vowel [suff] ἔφυμν-θεν, Adv.
A above, atop,

στορέσαι ἐ. Il. 24.645

, cf. 9.213;

κεφαλή τ' ἐ. τε χαῖται Od.4.150

, cf. Il.14.184; from above, Od.9.383, Theoc.23.59: c. gen., Simon.183.7: Geog., above, c. gen., A.R.2.393.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εφύπερθε(ν) — ἐφύπερθε(ν) (ΑΜ) επίρρ. υπεράνω, επάνω, από πάνω («στορέσαι γ ἐφύπερθε τάπητας», Ομ. Ιλ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + ὕπερ θε(ν)] …   Dictionary of Greek

  • ἐφύπερθε — above indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφύπερθεν — ἐφύπερθε above nu̱movable indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • NIGRITAE — popul. Africae, Ptol. Nigretes Dionysio v. 215. Γαιτουλοὶ τ᾿ ἐφύπερθε καὶ ἀγχίγυοι Νίγρητες. De his vide Geographum l. ult. Plin. l. 5. c. 8. Melam. l. 3. c. 10. Papius Negretes legit; sic enim vertit, Gaetulique ultra, et finitimi Negretes. Pro… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PHARUSII; vel PHAURUSII — populi Africae ultra Mauritaniam, Mela l. 3. c. 10. Deinde Pharusii, aliquando, tendente ad Hesperidas Hercule, dites: nunc inculti, et nisi quod pecore aluntur, admodum inopes, Plin. l. 5. c. 8. Pharusii quondam Parsae, comites fuisse dicuntur… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SARON — I. SARON locus Troezenis. Steph. II. SARON melius SAROHEN, civitas in tribu Simeon Ios. c. 19. v. 20. Latine princeps, vel canticum gratiae sive principis, vel cantici gratia. III. SARON sive SARONA, regio inter Caesaream et Ioppen. Item oppid.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • επιρρέζω — ἐπιρρέζω (Α) [ρέζω] 1. προσφέρω θυσία για κάτι («βωμὸς δ’ ἐφύπερθε τέτυκτο νυμφάων, ὅθι πάντες ἐπιρρέζεσκον ὁδῑται», Ομ. Οδ.) 2. θυσιάζω κατόπιν ή επιπλέον …   Dictionary of Greek

  • τεύχω — Α 1. παράγω με τεχνική εργασία, ιδίως σχετικά με υλικά πράγματα («ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων», Ομ. Ιλ.) 2. οικοδομώ, κτίζω («βωμὸς δ ἐφύπερθε τέτυκτο», Ομ. Οδ.) 3. (ενεργ. και μέσ.) παρασκευάζω, ετοιμάζω (α. «εἴπω δὲ γυναιξὶν… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.